De 9 Teamrollen van Belbin

Inzicht in talenten van jezelf en je collega’s, en het optimaal inzetten ervan, is essentieel voor een succesvolle samenwerking! De Teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. En de daaraan gekoppelde talenten en onlosmakelijk verbonden valkuilen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.


Talenten van de teamrollen

Een handige manier om de teamrollen snel in de vingers te krijgen, is door te kijken naar de wijze waarop wij de werkelijkheid om ons heen zien. Daarin is een vierdeling waaraan de teamrollen makkelijk zijn te koppelen.

  • Doen Bedrijfsman en Brononderzoeker
  • Denken Plant en Monitor
  • Willen Vormer en Voorzitter
  • Voelen Zorgdrager en Groepswerker
Beschrijving
Kenmerken
Gedijt bij
Bijdragen aan het team
Valkuil
Beschrijving

De Bedrijfsman is de praktische figuur en organisator van het team. Nuchter, ordelijk en taakgericht als hij is, weet u zich verzekerd van een harde werker. Hij zet gemakkelijk plannen en ideeën om in uitvoerbare taken. De Bedrijfsman is soms wat al te praktisch en behoudend als het directe nut van iets nieuws niet meteen duidelijk is.

Kenmerken

Gestructureerde aanpak, harde werker, nuchter, realistisch en vakkundig, ziet wat haalbaar is en wat niet.

Gedijt bij

Duidelijke afspraken, heldere instructies, ritme en regelmaat.

Bijdragen aan het team

Praktische organisator, zet ideeën om in taken en bezigheden, goede uitvoerder, werkt systematisch.

Valkuil

Te snel overgaan op doen, star zijn, vernieuwingen te snel afdoen als onnuttig.

Beschrijving
Kenmerken
Gedijt bij
Bijdragen aan het team
Valkuil
Beschrijving

De Brononderzoeker is de vrolijke, extraverte netwerker van het team. Enthousiast, avontuurlijk en ruimdenkend en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en interessante contacten. Hij is van nature goed in het leggen en onderhouden van contacten, maar ook wel eens snel verveeld en nonchalant als het nieuwe er af is

Kenmerken

Extravert, communicatief, speels, enthousiast, natuurlijke brainstormer, joviaal en nieuwsgierig.

Gedijt bij

Vernieuwing, mensen en contacten, avontuur, drukte en afwisseling.

Bijdragen aan het team

Netwerker met veel contacten, brengt ideeën en nieuwe dingen, ziet kansen, improviseert.

Valkuil

Te snel afgeleid zijn, niks afmaken, overenthousiast en nonchalant.

Beschrijving
Kenmerken
Gedijt bij
Bijdragen aan het team
Valkuil
Beschrijving

De Plant is de creatieve denker van het team, introvert en origineel. Een vrije geest die de ruimte zoekt om te kunnen fantaseren over de toekomst en die met verrassende oplossingen komt. Hij kan verstrooid lijken, is niet altijd even praktisch en mist soms de aansluiting met wat de omgeving van hem vraagt.

Kenmerken

Introverte denker, dagdromer en filosoof, solistisch.

Gedijt bij

Intellectuele uitdaging, rust en ruimte, creativiteit, erkenning.

Bijdragen aan het team

Is creatief, vernieuwt en lost moeilijke problemen op.

Valkuil

Te onrealistisch zijn, blijven denken en niet gaan doen.

Beschrijving
Kenmerken
Gedijt bij
Bijdragen aan het team
Valkuil
Beschrijving

De Monitor is verstandig, bedachtzaam en kritisch. De analyticus van het team. Hij wil altijd weten hoe de vork in de steel zit en zal niet over één nacht ijs gaan. De Monitor kan lang wikken en wegen, maar zijn oordeel is zelden onjuist.

Kenmerken

Bedachtzame na en doordenker, analyseert graag en goed, stelt vragen, zoekt de logische redenering.

Gedijt bij

Inzicht en overzicht, doorgronden van dingen.

Bijdragen aan het team

Helikoptervisie, analyseert weloverwogen, strategisch, creëert overzicht.

Valkuil

Te lang blijven doorredeneren, te koel en afstandelijk zijn.

Beschrijving
Kenmerken
Gedijt bij
Bijdragen aan het team
Valkuil
Beschrijving

De Vormer is gedreven, gepassioneerd en wilskrachtig. Hij heeft een sterke drang om te presteren, zoekt de uitdaging en weet mensen in beweging te krijgen. Hij kan ook driftig reageren, snel geëmotioneerd en ongedurig zijn, en moet wel eens oppassen niet te veel over mensen heen te willen daveren.

Kenmerken

Gedreven, wilskrachtig, prestatiegericht, ondernemer, pionier, moedig, stellig, vlot, ongeduldig.

Gedijt bij

Spanning, prikkels, competitie, duel, duidelijkheid, resultaten en winnen.

Bijdragen aan het team

Brengt team in beweging, zorgt voor resultaten, gaat gemakkelijk conflicten aan.

Valkuil

Onverdraagzaam tegen ‘ambitielozen’, wedijveren, platwalsen van anderen.

Beschrijving
Kenmerken
Gedijt bij
Bijdragen aan het team
Valkuil
Beschrijving

De Voorzitter is de natuurlijke coördinator van het team, die de procedure aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat iedereen wil. Hij hoeft zelf niet bijzonder creatief of intelligent te zijn, maar heeft wel een neus voor het talent van anderen. De Voorzitter zet graag anderen aan het werk en kan van nature goed delegeren.

Kenmerken

Natuurlijke coördinator, rustig, tolerant, positief, ruimdenkend, nieuwsgierig.

Gedijt bij

Gezamenlijkheid, procedures, gezamenlijk gedragen resultaten.

Bijdragen aan het team

Verheldert doelen, structureert overleg, creëert gezamenlijkheid, neemt (harde) besluiten, is doelgericht.

Valkuil

Licht manipulatief om doel te behalen, te veel en te gemakkelijk delegeren.

Beschrijving
Kenmerken
Gedijt bij
Bijdragen aan het team
Valkuil
Beschrijving

De Zorgdrager bezit het talent om voortdurend aan te voelen wat er fout en mis kan gaan. Dit leidt tot veel aandacht voor details, checken en nog eens checken, en een hang naar perfectionisme. Hij bewaakt de kwaliteit en de veiligheid, maar kan wel eens overbezorgd zijn en moeilijk iets aan een ander overlaten.

Kenmerken

Consciëntieus, perfectionistisch, gericht op details, innerlijk gespannen, (over)bezorgd, nauwkeurig.

Gedijt bij

Veiligheid, kwaliteit, details, zekerheid.

Bijdragen aan het team

Levert dingen op tijd af, voorziet problemen, kwaliteitsbewaker, controlerend, goede risicoanalist.

Valkuil

Te veel beren op de weg zien, moeite met delegeren, ontmoedigen door te veel zorgen.

Beschrijving
Kenmerken
Gedijt bij
Bijdragen aan het team
Valkuil
Beschrijving

De Groepswerker is het meest gevoelige lid van het team: behulpzaam, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van saamhorigheid. De Groepswerker zoekt evenwicht en harmonie, is anderen nabij, maar heeft moeite met conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

Kenmerken

Sociaal, mensgericht, mild, diplomatiek, meegaand, humoristisch, gevoelig.

Gedijt bij

Gezamenlijkheid, verbondenheid, verdieping van persoonlijke relaties, gezelligheid.

Bijdragen aan het team

Sociaal begaan en gevoelig, zorgt voor het wij-gevoel, smeerolie van het team.

Valkuil

Conflicten uit de weg gaan, spanningen wegpraten, weglopen voor confrontaties.

Beschrijving
Kenmerken
Gedijt bij
Bijdragen aan het team
Valkuil
Beschrijving

De Specialist is de stille eenling, die zich in een team eigenlijk niet thuis voelt. Hij weet vaak heel veel van heel weinig en kan een deskundige bijdrage leveren op een bijzonder gebied. Hij waagt zich niet gauw en niet graag buiten zijn specifi eke vakgebied.

Kenmerken

Toegewijde vakman, stille en standvastige solist.

Gedijt bij

Alle ruimte om zijn inhoudelijke kennis in te brengen.

Bijdragen aan het team

Technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis.

Valkuil

Defensief gedrag, prat gaan op expertise, frustreert creativiteit.

Aan de slag met zelforganisatie?

Ons inspiratieboekje Lessen in Zelfsturing vertelt je wat je wel (en niet) moet doen bij zelforganisatie!

Vraag dit boekje gratis aan >>

Is er gedoe in je team?

Ons inspiratieboekje Eerste hulp bij Stroeve Samenwerking vertelt je wat je zelf alvast kunt doen.

Vraag dit boekje gratis aan >>