Werken met de Teamrollen van Belbin in uw team Werken met Teamrollen
Benut verschillen in teams

Mensen in Bedrijf logo teamontwikkeling


Home  Contact  Sitemap

 

Belbin Teamrol Management

De 9 Teamrollen

Succesvolle Teams Samenstellen

Zij gingen u voor…

 

 

Mensen in Bedrijf wordt ingehuurd door:

Mensen in Bedrijf werk voor teams

U bent hier: Home > Werken met Teamrollen > Succesvolle teams samenstellen

Succesvolle teams samenstellen

Hoe stelt u teams samen met behulp van teamrollen zodat uw team effectief wordt? Teruggrijpend op de resultaten van de onderzoeken van Belbin, zijn er vier principes van belang bij het succesvol inrichten van teams:

Kijk naar het geheel: vakinhoud, positie en teamrol

Zie teamrollen vanaf nu als wezenlijk onderdeel in de samenstelling van teams. Teamleden kunnen veel meer zijn dan een optelsom van vakinhoudelijke kennis en de functie waar ze op solliciteren. Bij het nieuw samenstellen van teams, ligt daar veelvuldig te veel nadruk op. Vaak geheel afwezig zijn de teamrollen die iemand heeft en hoe die wel of niet in een team passen. Dat is een gemiste kans die tot veel schade leidt en eenvoudig te verhelpen is door de blik te verbreden en teamrollen te gebruiken om teams vele malen eff ectiever te laten functioneren.

Zorg voor variatie

Het tweede principe is dat u zorgt voor een goede mix van persoonlijkheden in het team. Zo voorkomt u projectteams met louter vedetten die geweldige plannen maken, maar die geen afmakers in huis hebben. Dat is een fout die u niet meer hoeft te maken. Over samenstelling is Belbin heel helder: teams met een gevarieerde samenstelling zijn succesvoller. Het enige voorbehoud dat hij maakte, was dat de precieze taak hierin leidend is. Dus de precieze taak van het team is leidend in de samenstelling ervan. Teams die vooral productie moeten leveren langs min of meer geregelde lijnen, vragen om een een andere samenstelling dan teams die onder hoge druk veel alternatieven moeten voortbrengen. Op een gevarieerde, meer complexe vraag uit de omgeving, presteert een team met een gevarieerd aanbod van talenten verreweg het best.

Koppel teamrol en taak

Een essentiële voorwaarde voor succes is dat de taak zo veel mogelijk samenvalt met de teamrollen. Dat wil zeggen: dat de leden van een team posities innemen die zo veel mogelijk overeenkomen met hun natuurlijke karakterrol. Teamleden krijgen op die manier de ruimte hun sterkten daadwerkelijk in te zetten. Voldoende variëteit aan teamrollen en een goede koppeling met de taak, blijkt een beslissende rol te vervullen als het aankomt op het formeren van winnende teams.

Zoek complementariteit

Het vierde en laatste principe concentreert zich op een keuze: vervullen we zelf alle rollen of zoeken we samenwerking met anderen? Belbins werk over succesvolle teams werd uiteindelijk een vurig pleidooi voor dit laatste alternatief: kies voor complementariteit en niet voor compleet zijn.

 

Werving & Selectie met de teamrollen

Werving & Selectie in teams

Hoe stelt u teams samen met behulp van teamrollen zodat uw team effectief wordt? Welke teamrollen zijn in uw team (over)vertegenwoordigd? Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de rollen in uw team.

Bel ons direct (nummer 030 6915248) of vul onderstaand formulier in

Aan

Info@menseninbedrijf.nl

Van

(Uw email adres)

Uw naam

Telefoon

Betreft

Vraag/bericht

 

Meer informatie over het in kaart brengen van de teamrollen in uw team

 

Tagcloud werkenmetteamrollen.nl

Teamrol management Talent benutten Teamrol trainingen Werving & Selectie Belbin Materclass Teamprofielen Uitleg teamrollen Teams samenstellen Teamrol Testen Big Five Leve het Verschil! Online Teamscan Gratis Teamrollentest Succesverhalen Boeken Mensen in Bedrijf Outdoor teamrol training Teamontwikkeling Meredith Belbin

 

Leve het Verschil!

Hét boek voor het werken met de teamrollen van Belbin.

Succes Stories

Welke organisaties gingen u voor?

Online Teamrol vragenlijst

Welke Teamrollen heeft u? In 5 minuten weet u het antwoord

Online Teamscan

Hoe effectief is uw team? In 5 minuten weet u het antwoord

 

Samen Succesvol     

 

Over Werkenmetteamrollen.nl

Initiatief van Mensen in Bedrijf
Onze klanten
Reacties van deelnemers

© 2014 Mensen in Bedrijf

Gerelateerde sites

Menseninbedrijf.nl
Werkenmetteamrollen.nl
Teambuilding4u.nl
Teamsvandetoekomst.nl
Teamontwikkeling.net

Informatie

Neem contact met mij op
Downloads

Mensen in Bedrijf on LinkedIn