Werken met de Teamrollen van Belbin in uw team Werken met Teamrollen
Benut verschillen in teams

Mensen in Bedrijf logo teamontwikkeling


Home  Contact  Sitemap

 

Belbin Teamrol Management

De 9 Teamrollen

Succesvolle Teams Samenstellen

Zij gingen u voor…

 

 

Mensen in Bedrijf wordt ingehuurd door:

Mensen in Bedrijf werk voor teams

U bent hier: Home > Werken met Teamrollen > Overzicht

Werken met de Teamrollen

Gebruik maken van psychologische diversiteit

Steeds meer onderzoek wijst uit dat teams die divers zijn samengesteld, beter presteren dan teams die zijn samengesteld uit meer van hetzelfde. Dit is ook de conclusie van het het uitgebreide onderzoek van de Engelse wetenschapper Meredith Belbin. Als u wilt dat uw team beter gaat presteren door onderling beter samen te werken, dan is het zaak dat u leert veel meer gebruik te maken van psychologische diversiteit in uw team. Teamrol management is hét model om u daarbij te helpen.

Psychologische diversiteit en persoonlijke talenten

Psychologische diversiteit doelt op de persoonlijkheid van teamleden en de daaruit voortkomende talenten. De één heeft talent voor het bedenken en analyseren van theoretische ideeën, de ander voor het organiseren en uitwerken van concrete werkzaamheden. De één is geweldig in het leggen en onderhouden van persoonlijke contacten, de ander heeft een scherp gevoel voor kwaliteit en details. Teamrol management brengt de verschillende talenten in uw team in kaart. Met als doel dat mensen worden aangesproken en ingezet op hun talenten.

Persoonlijkheden onder woorden brengen

Als manager ziet u het liefst dat uw team in zijn geheel een effectieve combinatie is van mensen die gebruikmaken van elkaars talenten. Met elkaar doelen halen door een ieder te laten doen wat hij goed kan en met plezier doet. Wat hier helpt, is dat alle mensen erkend willen worden om dat wat ze van nature het best doen. Dit universeel gedeelde uitgangspunt is voor managers ook meteen het startpunt bij het ontwikkelen van een groep mensen in een echt samenwerkend team. Om dat te kunnen als manager, maar ook als teamlid, is een goed begrippenkader nodig: een gezamenlijk vocabulaire dat woorden geeft aan alle mogelijke persoonlijkheden en bijbehorend gedrag. Een taal die teams helpt om al die verschillende kwaliteiten van leden onder woorden te brengen wordt in de teamrol magement metode aangeboden.

Werken met teamrollen

Uitleg over het Belbin Teamrol Management model

Teamrol Management is een praktisch en constructief model om de effectiviteit van teams te vergroten. Het brengt de verschillende talenten in uw team in kaart, biedt een taal om de verschillende kwaliteiten van teamleden onder woorden te brengen... Lees verder

De 9 teamrollen met bijdragen, kenmerken en valkuilen

Teamrollen beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met de collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl... Lees verder

Succesvolle teams samenstellen

Hoe stelt u teams samen met behulp van teamrollen zodat uw team effectief wordt? Belbin geeft vier principes diee van belang bij het succesvolle teams... Lees verder

 

 

Tagcloud werkenmetteamrollen.nl

Teamrol management Talent benutten Teamrol trainingen Werving & Selectie Belbin Materclass Teamprofielen Uitleg teamrollen Teams samenstellen Teamrol Testen Big Five Leve het Verschil! Online Teamscan Gratis Teamrollentest Succesverhalen Boeken Mensen in Bedrijf Outdoor teamrol training Teamontwikkeling Meredith Belbin

Leve het Verschil!

Hét boek voor het werken met de teamrollen van Belbin.

Succes Stories

Welke organisaties gingen u voor?

Online Teamrol vragenlijst

Welke Teamrollen heeft u? In 5 minuten weet u het antwoord

Online Teamscan

Hoe effectief is uw team? In 5 minuten weet u het antwoord

 

Samen Succesvol     

 

Over Werkenmetteamrollen.nl

Initiatief van Mensen in Bedrijf
Onze klanten
Reacties van deelnemers

© 2014 Mensen in Bedrijf

Gerelateerde sites

Menseninbedrijf.nl
Werkenmetteamrollen.nl
Teambuilding4u.nl
Teamsvandetoekomst.nl
Teamontwikkeling.net

Informatie

Neem contact met mij op
Downloads

Mensen in Bedrijf on LinkedIn