Werken met de Teamrollen van Belbin in uw team Werken met Teamrollen
Benut verschillen in teams

Mensen in Bedrijf logo teamontwikkeling


Home  Contact  Sitemap

 

Achtergrond Teamrol Management

Whitepaper

De Teamrol Testen

Talent Ontwikkeling

De Big Five

Publicaties

 

 

Mensen in Bedrijf wordt ingehuurd door:

Mensen in Bedrijf werk voor teams

U bent hier: Home > Expert Center > Talent Ontwikkeling

Talent Ontwikkeling

Ontwikkel je talenten, niet je tekortkomingen

We moeten dringend af van de opvatting "je kunt alles, als je maar wilt", want daardoor zijn er heel veel mensen dagelijks bezig gedrag te vertonen waar ze van nature niet goed in zijn en waarschijnlijk ook nooit zullen worden. De teamrollen methode van Belbin richt zich juist op het ontwikkelen waar je goed in bent. Het ontwikkelen van je talenten.

Gezocht: Schaap met vijf poten

Lees maar eens een willekeurige vacature. Eenieder zou er prompt een minderwaardigheidscomplex aan overhouden. Men is maar al te vaak op zoek naar het schaap met de vijf poten. Dat heeft veelal te maken met de complexiteit van de opdrachten die teams krijgen. Een manager bijvoorbeeld, moet evenwichtig zijn, maar ook resultaatgericht, een echte ondernemer en tegelijkertijd een integer en rustig mens. De tegenstrijdigheden springen vaak van het papier. Hardop zeggen dat er omissies zijn bij uzelf, voelt in deze tijd van hoge eisen algauw als een zwaktebod. Vandaar ook dat Marcus Buckingham zijn boodschap de wereld instuurt als een ware revolutie.

Marcus Buckingham en zijn sterkepuntenrevolutie

In Now, discover your strengths, met coauteur Donald Clifton, en Go put your strengths to work bepleit Marcus Buckingham aandacht voor de talenten van mensen. Managers en medewerkers, zo stelt hij, zijn veel te veel gericht op het verbeteren van hun zwakke punten en hebben veel te weinig aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van hun sterke punten.

Nog geen 20% gebruikt zijn sterke kanten in zijn werk

En dat is zonde, want werken aan zwakheden is verspilde energie. Veel effectiever is het om de dingen waar iemand goed in is tot expressie te brengen. Hij komt tot deze conclusie op basis van fl ink wat onderzoek. Hij ondervroeg drie miljoen medewerkers en tachtigduizend managers. Uit de enquêtes en interviews kwam een redelijk onthutsend beeld naar voren. Slechts 30% van de medewerkers zei zich betrokken te voelen bij hun organisatie en een nog lager percentage, een schamele 17%, gaf aan het gevoel te hebben dat ze in hun werk gebruik kunnen maken van hun eigen sterkten.

Buckingham pleit dan ook hartstochtelijk voor het afschaffen van uniforme modellen, systemen en structuren, en gebruik te maken van de grote diversiteit van krachtige individuen. En dat kan door mensen aan te spreken op hun talenten en de ruimte te geven die talenten verder te ontwikkelen.

Talent ontwikkelen met de teamrollen

Ontwikkel waar je talent voor hebt, ga niet trainen wat je van nature niet ligt. Als je geen doener bent, ga dan geen cursus projectmanagement volgen. Natuurlijk kun je er met een cursus iets beter in worden, maar echt goed wordt je er niet in. Het kost je relatief veel energie en je wordt er niet gelukkig van.

Werving & selectie voor organisaties

Steeds meer organisaties nemen sollicitanten een teamroltest af. Om de match tussen de persoonlijkheid (talenten) en de functie in kaart te brengen. Een projectmanager heeft bijvoorbeeld andere talenten nodig dan een controller:

  • Projectmanagers moeten goed kunnen organiseren en contacten onderhouden. Zij werken effectief als zij teamrollen bedrijfsman en brononderzoeker zich hebben.
  • Een controller daarentegen is juist meer gebaad bij de scherpe analytische geest en het gevoel voor details van de monitor en zorgdrager.

Zowel de kandidaat als de organisatie zijn gebaad bij een goede match. Doen waar je goed in bent leidt tot meer arbeidsplezier, een hogere productiviteit en verlaagt de kans op burnout.

Meer informatie over werving & selectie voor organisaties

 

 

 

Tagcloud werkenmetteamrollen.nl

Teamrol management Talent benutten Teamrol trainingen Werving & Selectie Belbin Materclass Teamprofielen Uitleg teamrollen Teams samenstellen Teamrol Testen Big Five Leve het Verschil! Online Teamscan Gratis Teamrollentest Succesverhalen Boeken Mensen in Bedrijf Outdoor teamrol training Teamontwikkeling Meredith Belbin

Leve het Verschil!

Hét boek voor het werken met de teamrollen van Belbin.

Succes Stories

Welke organisaties gingen u voor?

Online Teamrol vragenlijst

Welke Teamrollen heeft u? In 5 minuten weet u het antwoord

Online Teamscan

Hoe effectief is uw team? In 5 minuten weet u het antwoord

 

Samen Succesvol     

 

Over Werkenmetteamrollen.nl

Initiatief van Mensen in Bedrijf
Onze klanten
Reacties van deelnemers

© 2014 Mensen in Bedrijf

Gerelateerde sites

Menseninbedrijf.nl
Werkenmetteamrollen.nl
Teambuilding4u.nl
Teamsvandetoekomst.nl
Teamontwikkeling.net

Informatie

Neem contact met mij op
Downloads

Mensen in Bedrijf on LinkedIn