Werken met de Teamrollen van Belbin in uw team Werken met Teamrollen
Benut verschillen in teams

Mensen in Bedrijf logo teamontwikkeling


Home  Contact  Sitemap

 

Achtergrond Teamrol Management

Whitepaper

De Teamrol Testen

Talent Ontwikkeling

De Big Five

Publicaties

 

 

Mensen in Bedrijf wordt ingehuurd door:

Mensen in Bedrijf werk voor teams

U bent hier: Home > Expert Center > De vier dimensies van effectieve teams

De vier dimensies van effectieve teams

In 2006 heeft Trainingsbureau Mensen in Bedrijf in samenwerking met de Universiteit Utrecht na uitvoerige literatuurstudie en gesprekken met hoogleraren, ervaringdeskundigen en klanten, een model voor effectieve teams ontwikkeld. Een praktisch en zeer toepasbaar model voor succesvolle teams: De 4 Dimensies van Effectieve Teams.

 1. Bestaansrecht: hiervoor zijn wij bij elkaar
 2. Inrichting: zo zijn wij georganiseerd
 3. Dynamiek: zo werken wij samen
 4. Omgeving: dit is het krachtenveld

Hieronder vindt u een samenvatting van ons model. Het goed en bewust inrichten van deze vier dimensies in uw team creëert de basis voor succes.

Dit artikel ("Wanneer teams iets toevoegen") is ook beschikbaar als PDF
Publicatie: Vaktijdschrift Opleiding en Ontwikkeling (sept. 2006)

De 1e Dimensie: Bestaansrecht

Een team is op aarde voor een bepaalde reden. Zij dienen een doel en zijn verantwoordelijk voor het behalen van een resultaat. Succesvolle teams zijn in staat zich te verbinden aan het doel en een scherpe focus op het eindresultaat te houden. Het doel en de concrete resultaten vormen de reden waarom mensen zich verbinden aan een team. De belangrijkste vraag die ieder team moet kunnen beantwoorden is dan ook: In hoeverre is uw doordrongen van hun bestaansrecht en hebben ze zich gecommitteerd aan de te behalen doelen?

Een effectief team formuleert niet alleen doelen en resultaten maar bewaakt ook de voortgang en evalueert op gezette tijden de resultaten en leert van die evaluatie.

Uitspraken van teams die worstelen met hun bestaansrecht:

 • “In ons team zijn we niet in staat onze eigen toegevoegde waarde te formuleren”.
 • “In ons team vinden we niet allemaal hetzelfde belangrijk”
 • “Of ze het nu leuk vinden of niet; we gaan die kant op en ze moeten wel mee”
 •  “Hoe voorkom ik dat al onze intenties verzanden en  in een bureaula verdwijnen?”

De 2e Dimensie: Inrichting

Om de doelstellingen te realiseren moet het team op een bepaalde manier ingericht worden. Uitgangspunten hierbij:

 • Het team heeft een duidelijke taak
  De taak is helder omschreven en afgebakend, teamleden kunnen zelfstandig werken en de taak bevat voldoende variatie.
 • het team klopt qua samenstelling
  De teamleden die de afgesproken taken en activiteiten uitvoeren zijn toegerust met de juiste inhoudelijke expertise; hebben competenties en kwaliteiten die aansluiten bij hun taken en benutten de aanwezige kwaliteiten maximaal.
 • Het team heeft een eigen teamstructuur
  In een effectief team zijn informatiestromen goed georganiseerd. Kennis wordt gedeeld en de verschillende overlegvormen ondersteunen de uitvoering van de taak.

Uitspraken van teams die worstelen met hun inrichting:

 • “De informatie is versnipperd over mijn teamleden. Hoe houd ik dat bij elkaar?”
 • “Moet ik het werk verdelen in twee kleinere teams of juist niet?”
 • “Wij hebben een prachtige planning. Maar niemand houdt zich eraan.”        
 • “Mijn mensen zijn meer tijd kwijt aan allerlei projecten dan aan hun eigen werk”.
 • “Als mensen vertrekken raak ik ook hun kennis kwijt”
 • “ In onze organisatie wordt meer overlegd en dan gewerkt. Is dat normaal?”

De 3e Dimensie: Dynamiek

Samenwerken is eigenlijk in staat zijn om de diversiteit in een team, ook aanwezig in een team van gelijkgestemden, om te zetten in een drijvende kracht. Dat is hoe dan ook eerst lastig voor een team en vooral ook voor de leidinggevende. Een succesvol team is het team dat het lukt om de verschillen 1) te overbruggen en 2) ten volle weet te benutten. Zo ontstaat het noodzakelijke vertrouwen om echt samen te werken.

Uitspraken van teams die worstelen met hun dynamiek:

 • “Tijdens onze werkoverleggen praat iedereen door elkaar.”
 • “Was ons team net lekker op dreef gaan er twee belangrijke mensen weg. Moet ik nu weer helemaal opnieuw beginnen?”
 • “In mijn team zit één notoire dwarsligger. Hoe ga ik daarmee om?”
 • “Er is de laatste tijd veel haat en nijd binnen ons team. Wat moet ik doen?”
 • “Er wordt erg veel geroddeld, ik wil graag een open en eerlijke cultuur.”
 • “Iedereen komt met al z’n vragen bij mij. Ik wil graag dat ze zelfstandiger gaan werken”.

De 4e dimensie: Omgeving

Want die omgeving is voor het team van groot belang. Zij opereert niet in een vacuüm maar maakt onderdeel uit van een groter geheel. Een effectief team kan rustig omgaan met de invloed van de omgeving en kan ook de omgeving beïnvloeden. Zodat ook die samenwerkingsrelaties verbeteren en gaan bijdragen aan het organisatiebelang.

Uitspraken van teams die worstelen met hun omgeving:

 • “Hoe krijg ik ons teamplan nu geaccepteerd bij de directie?”
 • “Wat zouden onze klanten vinden van onze nieuwe productlijn?”
 •  “Ons team is zo druk aan het werk dat het soms lijkt alsof we vergeten voor wie we het doen”.
 • “Wij worden stelselmatig tegengewerkt door bepaalde afdelingen binnen onze organisatie. Zo kunnen wij onze doelen toch nooit halen.”

Artikel Wanneer teams iets toevoegen

Wanneer teams iets toevoegen

In dit artikel beschrijven we hoe teamontwikkeling een bewust leerproces wordt. We doen dit aan de hand van de vier dimensies van effectieve teamontwikkeling.
Vaktijdschrift Opleiding en Ontwikkeling (sept. 2006)

Download het artikel (PDF 216 kB)

 

Tagcloud werkenmetteamrollen.nl

Teamrol management Talent benutten Teamrol trainingen Werving & Selectie Belbin Materclass Teamprofielen Uitleg teamrollen Teams samenstellen Teamrol Testen Big Five Leve het Verschil! Online Teamscan Gratis Teamrollentest Succesverhalen Boeken Mensen in Bedrijf Outdoor teamrol training Teamontwikkeling Meredith Belbin

Leve het Verschil!

Hét boek voor het werken met de teamrollen van Belbin.

Succes Stories

Welke organisaties gingen u voor?

Online Teamrol vragenlijst

Welke Teamrollen heeft u? In 5 minuten weet u het antwoord

Online Teamscan

Hoe effectief is uw team? In 5 minuten weet u het antwoord

 

Samen Succesvol     

 

Over Werkenmetteamrollen.nl

Initiatief van Mensen in Bedrijf
Onze klanten
Reacties van deelnemers

© 2014 Mensen in Bedrijf

Gerelateerde sites

Menseninbedrijf.nl
Werkenmetteamrollen.nl
Teambuilding4u.nl
Teamsvandetoekomst.nl
Teamontwikkeling.net

Informatie

Neem contact met mij op
Downloads

Mensen in Bedrijf on LinkedIn